Welkom!

Ergotherapie is een paramedisch vak, zoals onder andere de fysiotherapie, logopedie en verpleegkunde. Waarbij een ergotherapeut richt zich op het betekenisvol handelen. En aansluit bij activiteiten van het dagelijks leven die belangrijk voor iemand zijn.  Het ETP-net heeft een Factsheet ergotherapie opgesteld voor mensen met ook psychische klachten opgesteld. Hierin is meer inhoudelijke informatie te vinden.

 

Ergotherapie kan ingezet worden als er veranderingen zijn ontstaan waardoor het moeilijker is geworden om betekenisvolle handelingen uit te voeren. Dit kan door ziekte ontstaan, levensfases die veranderingen met zich meebrengen of bijvoorbeeld veranderingen in de omgeving. Een ergotherapeut onderzoekt met de cliënt wat de vraag is en kijkt naar mogelijkheden om met de nieuwe situatie om te gaan.

Meer balans in Waterland heeft een holistische visie. Dit past helemaal bij de wijze waarop een ergotherapeut kijkt en past bij mijn persoonlijke visie. De mens wordt als geheel gezien binnen zijn omgeving, waarbij ervan uit wordt gegaan dat verschillende aspecten met elkaar samenhangen.

De ergotherapie praktijk meer balans in Waterland richt zich op de behandeling van stress gerelateerde klachten. Ik ben sinds 1996 werkzaam in de psychiatrie waardoor op dit vlak mijn ervaring en kennis ligt.

Een filmpje over ergotherapie, een Engelstalige variant.