Bijscholing oncologie

Op 13 april 2019 heb ik de Alumnidag van de HvA afdeling gezondheid bezocht. Naast het ontmoeten van collega’s was het een inspirerende dag. Het thema van de dag was oncologische klachten en de paramedische zorg. Juist op dat moment een onderwerp wat volop in het nieuws was, omdat er zeker punten van aandacht zijn. En het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) het rapport Kankerzorg in Beeld 2019 met als thema; Leven met en na kanker.

Duidelijk kwam naar voren het belang van bewegen voor tijdens en na behandeling, dat dit van positieve invloed is. De paces studie heeft dit onder andere onderzocht

Na de lezingen heb ik de workshop ‘Kracht van voeding bij oncologie.’ door Roos Bootsman gevolgd.

Tijdens deze workshop ben ik proefpersoon voor een meting. Waarbij ik in afwachting van wat komen gaat luister naar de instructie van Roos.

Vanuit de ergotherapie kan er een bijdrage worden geleverd voor oncologische klachten op het gebied ‘balans in in- en ontspanning.’ Vaak spelen vermoeidheidsklachten een rol op verschillende gebieden in het leven. Het werk, de zorg voor het huishouden en/of het gezin, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Daarnaast kunnen emotionele klachten een rol spelen in het functioneren, zoals angst, onzekerheid, verdriet mogelijk met depressieve gevoelens en piekeren. De ergotherapeut zal in overleg met de cliënt onderzoeken welke factoren een rol spelen en op welke wijze hiermee omgegaan kan worden zodat het functioneren beter mogelijk wordt. Hierbij kan ook de methode van de ReAttach en de mindfulness ingezet worden.