Stressgerelateerde klachten

Spannings- en stressklachten zijn voor iedereen herkenbaar. In bepaalde periodes in ons leven staan ze soms meer op de voorgrond. Meestal is stress goed te hanteren en helpt het ons zelfs om bepaalde doelen te bereiken. Stress kan lastig zijn, maar is ook gezond het zorgt voor focus en alertheid en voor een snelle reactie.

Als stress de overhand krijgt en langdurig aanwezig kan het op den duur invloed hebben op het dagelijks functioneren. Dit kan zich in uitten in verschillende levensgebieden. Wellicht door sociale activiteiten en contacten te vermijden. Een toename van onrust, onzekerheid en twijfel door een veelheid aan piekeren. Wat tevens kan zorgen voor slechter slapen en overdag minder zin en energie hebben om aan de dag te beginnen. Emoties kunnen meer aan de oppervlakte komen, sneller huilen, geïrriteerd zijn, toename van angst klachten. Op verschillende levensgebieden kan dit zorgen voor problemen, werk, privé, sociale contacten, gezondheid.

De ergotherapeut zal starten met het in kaart brengen van de klachten. Op welke wijze uitten de klachten zich en op welke wijze is het van invloed op het dagelijks functioneren. Wat zijn daarbij mogelijke ’triggers’, wat lokt het uit en wat houdt het in stand. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en vaardigheden, maar ook naar de eisen en de factoren vanuit de omgeving die een rol kunnen spelen.

De behandeling sluit aan op de mogelijkheden en de wensen die er zijn. Waarbij er gebruik gemaakt kan worden van het vergroten van inzicht die niet helpende patronen in stand houden. Het aanpassen van activiteiten zodat ze beter passen bij de mogelijkheden. Het zoeken naar en inzetten van herstelmomenten zodat de spanning en stress af kan nemen en energie en vertrouwen opgebouwd kan worden.

Elke behandeling is cliëntgericht, waardoor deze in samenwerking wordt afgestemd op de wens en mogelijkheden van de cliënt.