structuur

Structuur is een kader wat kan helpen om richting te geven aan het functioneren. Structuur in de dag door het een ritme van slapen en wakker zijn, van tijden waarop gegeten wordt en waarop je bepaalde taken in het huis of op het werk uitvoert.

Er zijn mensen die een prima balans hebben als het gaat om structuur, hier als het ware wat mee kunnen spelen.

Sommige mensen zijn van nature zeer gestructureerd en vinden juist lastig om dit (een beetje) los te laten.
Als er een moment komt dat het (een beetje) loslaten van structuur nodig is. Dan kan dat zoveel onzekerheid geven dat de spanning oploopt, soms zo hoog dat functioneren lastig wordt.

Andere mensen kunnen weer chaotisch zijn, verliezen snel spullen, vergeten afspraken, krijgen opdrachten niet op tijd af en de omgeving waarin ze wonen en/of werken kan er ongeordend uitzien.
Als (meer) structuur nodig is voor bepaalde klussen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde situaties hierdoor vermeden worden. Of dat het problemen geeft in de samenwerking.

Vanuit de ergotherapie is het onderwerp ‘structuur’ veel voorkomend. Er zijn meerdere factoren die van negatieve invloed zijn op het van nature kunnen toepassen van structuur waardoor het voor veel mensen problemen kan geven. Vanuit de ergotherapie wordt met de cliënt onderzocht waar de speelruimte zit, in het juist wel toepassen of wat laten gaan van de structuur. Gezamenlijk worden er strategieën bedacht die het functioneren daardoor kunnen vereenvoudigen. Soms kunnen relatief kleine aanpassingen dan een groot effect hebben.

Elke behandeling is cliëntgericht, waardoor deze in samenwerking wordt afgestemd op de wens en mogelijkheden van de cliënt.