Tag archieven: Meer balans in Waterland

Meermeditatie

Tijdens de mindfulness training werken we met verschillende meditaties. Eén daarvan is de meermeditatie, een liggende meditatie die mooi weergeeft wat het effect van onrust, spanning of zelfs angst kan zijn en wat daarin steunend kan zijn.

Wie weet doet het je goed.

Website Huppla

Via studenten van de opleiding ergotherapie las ik over de Huppla. Het is een website die de moeite waard is om te bekijken.

De website is ontwikkeld om ‘hulp vragen’ aan vrienden en bekenden te stimuleren. Die zeggen vaak “Sterkte, als ik iets voor je kan doen…” wat (meestal) oprecht is maar vaak niet tot stand komt. 
Door middel van een activiteitenoverzicht maakt Huppla het hulpaanbod van deze mensen duidelijker. Dat maakt het ‘hulp vragen’ een stuk makkelijker omdat je precies weet wie wat voor je wil/kan doen.

Binnenkort wordt Huppla ook nog uitgebreid met de optie om voor iemand anders een Huppla-netwerk op te starten. Dat maakt de drempel nog lager. Huppla is gratis te gebruiken. In de video wordt duidelijk gemaakt wat Huppla inhoudt en kan betekenen voor hulpbehoevende: https://youtu.be/RZwiiNCAQz0

Bijscholing oncologie

Op 13 april 2019 heb ik de Alumnidag van de HvA afdeling gezondheid bezocht. Naast het ontmoeten van collega’s was het een inspirerende dag. Het thema van de dag was oncologische klachten en de paramedische zorg. Juist op dat moment een onderwerp wat volop in het nieuws was, omdat er zeker punten van aandacht zijn. En het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) het rapport Kankerzorg in Beeld 2019 met als thema; Leven met en na kanker.

Duidelijk kwam naar voren het belang van bewegen voor tijdens en na behandeling, dat dit van positieve invloed is. De paces studie heeft dit onder andere onderzocht

Na de lezingen heb ik de workshop ‘Kracht van voeding bij oncologie.’ door Roos Bootsman gevolgd.

Tijdens deze workshop ben ik proefpersoon voor een meting. Waarbij ik in afwachting van wat komen gaat luister naar de instructie van Roos.

Vanuit de ergotherapie kan er een bijdrage worden geleverd voor oncologische klachten op het gebied ‘balans in in- en ontspanning.’ Vaak spelen vermoeidheidsklachten een rol op verschillende gebieden in het leven. Het werk, de zorg voor het huishouden en/of het gezin, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Daarnaast kunnen emotionele klachten een rol spelen in het functioneren, zoals angst, onzekerheid, verdriet mogelijk met depressieve gevoelens en piekeren. De ergotherapeut zal in overleg met de cliënt onderzoeken welke factoren een rol spelen en op welke wijze hiermee omgegaan kan worden zodat het functioneren beter mogelijk wordt. Hierbij kan ook de methode van de ReAttach en de mindfulness ingezet worden.