vermoeidheid

Vermoeidheid kan een signaal zijn dat het lichaam rust nodig heeft. Meestal voel je zelf goed aan wat je aan kunt en wanneer je rust nodig hebt. Door het hebben van pijn, een ziekte, nasleep van een ziekte of stress kun je sneller vermoeid raken. Het kan ook gebeuren dat je juist moeite hebt met het herkennen van de signalen van vermoeidheid of moeite hebt met nee zeggen en daardoor over je grenzen gaat. Dit kan zich uitten in gebrek aan energie wat van invloed kan zijn op het dagelijks leven. Dit kan leiden tot het regelmatig moeten afzeggen van afspraken, een taak niet af kunnen maken en het ervaren van concentratieproblemen. Ook kan het zorgen voor irritaties omdat vermoeidheid niet altijd en door iedereen zichtbaar is, waardoor de omgeving soms verwachtingen heeft die niet haalbaar zijn.

De ergotherapeut zal starten met het in kaart brengen van de klachten. Op welke wijze uitten de klachten zich en op welke wijze is het van invloed op het dagelijks functioneren. Wat zijn daarbij mogelijke ‘triggers’, wat lokt het uit en wat houdt het in stand. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en vaardigheden, maar ook naar de eisen en de factoren vanuit de omgeving die een rol kunnen spelen.

De behandeling sluit aan op de mogelijkheden en de wensen die er zijn. Waarbij er gebruik gemaakt kan worden van het vergroten van inzicht die niet helpende patronen in stand houden. Het aanpassen van activiteiten zodat ze beter passen bij de mogelijkheden. Het zoeken naar en inzetten van herstelmomenten zodat het mogelijk is om weer op te bouwen. Ook zijn technieken van de mindfulness en de ReAttach middelen die ingezet kunnen worden.

Elke behandeling is cliëntgericht, waardoor deze in samenwerking wordt afgestemd op de wens en mogelijkheden van de cliënt.