verwijzing

Voor een aanmelding bij de ergotherapie en (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de zorgverzekering is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk.

Meer balans in Waterland is een ergotherapiepraktijk gericht op stress gerelateerde klachten anders gezegd meer gericht op de mentale/psychische klachten die op de voorgrond staan vanwege veranderingen in de leef-woon of werkomgeving en/of door gezondheidsklachten.

Binnen de ergotherapie worden doelen altijd gesteld in relatie tot de activiteiten van het dagelijks leven op de gebieden van werk, wonen, sociale contacten en vrijetijd, handelingsvraagstukken zoals ergotherapeuten dit noemen.

Mogelijke doelstellingen voor de ergotherapie.

  • Het verbeteren van de balans tussen inspanning en ontspanning.
  • Het verbeteren van balans tussen werk en privé.
  • Het weer op eigen lichaam leren vertrouwen, het herkennen van grenzen, het stellen van grenzen, het verdelen van energie en het opbouwen van activiteiten.
  • Het creëren van een ondersteunende woon- of werkomgeving met meer structuur en overzicht.
  • Het herkennen en beter leren leren hanteren van stressgerelateerde klachten.
  • Burn-out of bore-out