werkstress

Werkstress is een specifiek gebied waar de stress zich kan voordoen. Dit door verschillende factoren, de werkdruk, de omgang met collega’s en/of leidinggevende, verandering in toekomstperspectief door reorganisaties, de balans tussen werk en privé en natuurlijk zijn er mee factoren die een rol kunnen spelen.

Werkstress is gekoppeld aan werk, maar kan zich als een olievlek verspreiden ook in de privé situatie, kan van invloed zijn op andere gebieden van gezondheid en kan ervoor zorgen dat iemand zich ziek gaat melden.

Vanuit de ergotherapie werk in regelmatig met het onderwerp werkstress. Vaak komen mensen als ze in de ziektewet zitten of aan het einde van de ziektewet bij de overgang naar een (gedeeltelijke) WIA. Het kan zinvol zijn om juist eerder dit probleem serieus te nemen en tijdens het werk hiernaar te kijken en naar mogelijkheden te zoeken.

Vanuit mijn werk in het AMC (Amsterdam UMC) heb ik meegewerkt aan het onderzoek , ‘Werkhervatting na verzuim door depressie.’ De module die we hiervoor vanuit de ergotherapie hebben ingezet heb ik meerdere keren gegeven. Ook de bijscholing voor ergotherapeuten om een deel van de module in te zetten als onderdeel van de ergotherapeutische behandeling.